Aanmelden

Je kunt je telefonisch of via het contactformulier aanmelden voor een afspraak.

Intakegesprek

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek, waarin je probleem,-en vraagstelling in kaart gebracht worden. Je krijgt van mij tekst en uitleg omtrent de mogelijkheden van haptotherapie en er wordt een inschatting gemaakt of haptotherapie voor jouw een passende vorm van hulp is. Vervolgens worden één of meerdere doelstellingen benoemd en een behandelplan samengesteld dat persoonlijk is afgestemd op jouw hulpvraag en probleemstelling.

Behandelingen

Na drie behandelingen vindt er een evaluatie plaats om gezamenlijk vast te stellen of de therapie het juiste spoor volgt. Aan het einde van de begeleiding vindt er opnieuw een evaluatie plaats en worden het verloop en resultaat van het therapieproces met je besproken.

Kosteloze informatie spreekuur

Wil je tijdens een korte persoonlijke kennismaking je vragen over haptonomie of haptotherapie kwijt, dan kan dat tijdens het kosteloze informatie spreekuur.

Mijn registraties

Vereniging van Haptotherapeuten (VVH)

Links

Afspraak maken